Česky
English
Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Dubna Přihlášení
Dokumenty k dlouhodobým pobytům
Anketa SÚJV (rusky)
Anketa SÚJV (anglicky)
Zásady pro vysílání pracovníků z ČR na pracovní pobyty do SÚJV (2019)
Žádost o vyslání na pracovní pobyt do SÚJV (2019)
Zpráva o pracovním pobytu v SÚJV (2019)
Návrhové listy pracovních pobytů
Formulář pobytů pracovníků SÚJV v ČR 2020 (форма 3)
Formulář krátkodobých pobytů pracovníků ČR v SÚJV 2020 (форма 2)
Formulář tříměsíčních a dlouhodobých pobytů v SÚJV 2020 (форма ОК)
Dokumenty MZV ČR o SÚJV
Dokumenty MŠMT ČR o SÚJV
Statut Výboru pro koordinaci spolupráce ČR s SÚJV (2014)
Zásady pro vysílání pracovníků z ČR na dlouhodobé pobyty do SÚJV (2016)
Žádost o vyslání na dlouhodobý pracovní pobyt do SÚJV (2016)
Statut Výboru pro spolupráci ČR s SÚJV (2019)
Zásady pro vysílání pracovníků z ČR na pracovní pobyty do SÚJV (2019)
Žádost o vyslání na pracovní pobyt do SÚJV (2019)
Zpráva o pracovním pobytu v SÚJV (2019)
Dokumenty ke studentskému programu
Program realizace diplomových a dizertačních prací v SÚJV (2012)
Program realizace diplomových a dizertačních prací v SÚJV (2013)
Program realizace diplomových a dizertačních prací v SÚJV (2011)
Program realizace diplomových a dizertačních prací v ČR (2014)
Program realizace diplomových a dizertačních prací v SÚJV (2014)
Program realizace diplomových a dizertačních prací v ČR (2015)
Program realizace diplomových a dizertačních prací v SÚJV (2015)
Program realizace diplomových a dizertačních prací v SÚJV (2010)
Program realizace diplomových a dizertačních prací v SÚJV (2016)
Program realizace diplomových a dizertačních prací v ČR (2016)
Program realizace diplomových a dizertačních prací v SÚJV (2017)
Program realizace diplomových a dizertačních prací v ČR (2017)
Program realizace diplomových a dizertačních prací v ČR (2013)
Program realizace diplomových a dizertačních prací v SÚJV (2018)
Program realizace diplomových a dizertačních prací v ČR (2018)
Dokumenty MF ČR o SÚJV
Finanční normy SÚJV Dubna (2004)
Finanční protokol SÚJV Dubna (1992)
Stanovy SÚJV Dubna (1992)
Vnitřní finanční pravidla SÚJV Dubna (2007)
Předpis o nákupu a prodeji SÚJV Dubna (2007)
Zakládací smlouva SÚJV Dubna (1956)
Dokumenty SÚJV
Nařízení ředitele SÚJV o přidělení grantů vládního zmocněnce ČR (2013)
Nařízení ředitele SÚJV o přidělení grantů vládního zmocněnce ČR (2014)
Nařízení ředitele SÚJV o přidělení projektů 3 + 3 (2014)
Nařízení ředitele SÚJV o přidělení projektů 3 + 3 (2013)
Nařízení ředitele SÚJV o grantech vládních zmocněnců č. 33 (2012)
Nařízení ředitele SÚJV o přidělení grantů vládního zmocněnce ČR (2012)
Nařízení ředitele SÚJV o přidělení grantů vládního zmocněnce ČR (2016)
Nařízení ředitele SÚJV o přidělení projektů 3 + 3 (2012)
Nařízení ředitele SÚJV o přidělení projektů 3 + 3 (2015)
Nařízení ředitele SÚJV o přidělení grantů vládního zmocněnce ČR (2017)
Nařízení ředitele SÚJV o přidělení projektů 3 + 3 (2016)
Nařízení ředitele SÚJV o přidělení grantů vládního zmocněnce ČR (2015)
Nařízení ředitele SÚJV o přidělení projektů 3 + 3 (2017)
Nařízení ředitele o přidělení projektů 3 + 3 (2018)
Nařízení ředitele SÚJV o přidělení grantů vládního zmocněnce ČR (2018)
České dokumenty související s členstvím
Usnesení Vlády ČR ze dne 25. 07. 2012 č. 581
Usnesení vlády ČR ze dne 09. 12. 1992 č. 699
Usnesení vlády ČR ze dne 04. 06. 2003 č. 560
Usnesení vlády ČR ze dne 02. 05. 2013 č. 317
Příloha č. 1 k usnesení vlády ČR ze dne 02. 05. 2013 č. 317
Příloha č. 2 k usnesení vlády ČR ze dne 02. 05. 2013 č. 317