Česky
English
Výbor pro koordinaci spolupráce ČR

se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Dubna Přihlášení
jméno titul instituce funkce ve výboru
Adam Jindřich promovaný fyzik CSc. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Ambrožová Iva Ing. Ph.D. Ústav jaderné fyziky AV ČR
Angelov Boris Mgr. Ph.D. Fyzikální ústav AV ČR
Babič Andrej Mgr. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT, SÚJV Dubna
Bém Pavel RNDr. CSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR
Benda Vladislav Ing. CERN, SÚJV Dubna
Bitta Jan RNDr. Ph.D. VŠB - Technická univerzita Ostrava
Bláha Pavel Ing. Ph.D. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT, SÚJV Dubna
Bormotova Iryna Mgr. Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU v Opavě, SÚJV Dubna
Bradnová Věra Ing.
Broulím Jan Ing. Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni
Brunčiaková Miriama Ing. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, SÚJV Dubna
Burdík Čestmír prof. RNDr. DrSc. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT člen
Bureš Martin Mgr. Ph.D. Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT, SÚJV Dubna
Burjan Václav RNDr. CSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR
Čechák Tomáš prof. Ing. CSc. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT
Chlan Vojtěch Mgr. Ph.D. Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze
Chovanec Peter Ing. Ph.D. VŠB - Technická univerzita Ostrava
Chudoba Petr RNDr. Ing. Ústav jaderné fyziky AV ČR
Chudoba Vratislav Ing. Ph.D. Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU v Opavě, SÚJV Dubna člen
Chvátil David Ing. Ústav jaderné fyziky AV ČR
Čížek Jakub doc. Mgr. Ph.D. Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze
Cvach Jaroslav Ing. CSc. Fyzikální ústav AV ČR
Davídková Marie Ing. CSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR
Dobeš Jan Ing. CSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR předseda
Dohnal Pavel Ing. SÚJV Dubna
Dragoun Otokar Ing. DrSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR
Drápala Jaromír prof. Ing. CSc. VŠB - Technická univerzita Ostrava
Fajmonová Markéta Mgr. Ministerstvo zahraničních věcí ČR člen
Fajt Lukáš Mgr. Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT
Falk Martin RNDr. Ph.D. Biofyzikální ústav AV ČR
Falková Iva RNDr. Ph.D. Biofyzikální ústav AV ČR
Federičová Pavla Mgr. Ph.D. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT
Finger Michael M.Sc. CSc. Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze, SÚJV Dubna
Finger Miroslav prof. Ing. DrSc. Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze
Foral Štěpán Ing. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Franko Jozef Ing.
Gajdošíková Lenka Mgr. Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci
Hedbávný Pavel RNDr. CSc. Česká vakuová společnost člen
Hladký Daniel Ing. VŠB -Technická univerzita Ostrava
Hladký Jan doc. RNDr. Ing. DrSc. Fyzikální ústav AV ČR
Hodák Rastislav Mgr. Ph.D. Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT
Holík Michal Ing. Ph.D. Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT
Hons Zdeněk RNDr. CSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR
Hrabina Ondřej Mgr. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Jalůvková Pavlína Mgr. Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU v Opavě
Jančík Petr doc. Ing. Ph.D. VŠB - Technická univerzita Ostrava, SÚJV Dubna
Janošec Jiří Ing. Ph.D. Technologické centrum AV ČR
Janout Zdeněk prof. Ing. CSc. Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT
Janů Zdeněk RNDr. CSc. Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze
Ježková Lucie Ing., Ph.D. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Jílek Štěpán Ing. CzechTrade člen
Jirák Zdeněk RNDr. CSc. Fyzikální ústav AV ČR člen
Jiruš Marek Mgr. Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci
Katovský Karel Ing. Ph.D. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně člen
Klusoň Jaroslav doc. Ing. CSc. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT
Kohout Pavel Mgr., Ph.D. Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci, SÚJV Dubna
Kotrlová Andrea RNDr. Ing. Ph.D. Slezská univerzita v Opavě
Kováčik Andrej Mgr. Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
Kovalík Alojz Ing. DrSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR, SÚJV Dubna
Kozempel Ján RNDr. Ph.D. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT
Kozubek Stanislav doc. RNDr. DrSc. Biofyzikální ústav AV ČR
Krakovská Aneta Ing. VŠB - Technická univerzita Ostrava, SÚJV Dubna
Král Dušan Ing. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUTv Brně
Krausová Ivana RNDr. Ústav jaderné fyziky AV ČR
Krbal Michal Ing. Ph.D. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Kroha Václav Ing. CSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR
Krupa Luboš M.Sc. Ph.D. Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT, SÚJV Dubna
Kugler Andrej RNDr. CSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR
Kulhánek Stanislav Mgr. Ing. Ministerstvo financí ČR místopředseda
Kushpil Svetlana RNDr. CSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR
Kushpil Vasilij RNDr. CSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR
Kvasil Jan prof. RNDr. DrSc. Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze člen
Lavička Hynek Ing. Ph.D. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT
Lednická Tatjana Ústav jaderné fyziky AV ČR, SÚJV Dubna
Lednický Richard promovaný fyzik DrSc. dr. h. c. Fyzikální ústav AV ČR, SÚJV Dubna
Leitner Rupert prof. RNDr. DrSc. Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze člen
Lešiga Daniel Bc. VŠB - Technická univerzita Ostrava
Lídl Václav PhDr. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR člen
Liščuk Josef Ing. SÚJV Dubna
Lokajíček Miloš RNDr. CSc. Fyzikální ústav AV ČR
Lokajíček Tomáš Ing. CSc. Geologický ústav AV ČR
Lukáš Petr RNDr. CSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR
Lužová Martina Ing. Ústav jaderné fyziky AV ČR
Maar Tomáš Ing. Fakulta strojního inženýrství VUT Brno
Majerle Mitja Mgr. Ph.D. Ústav jaderné fyziky AV ČR
Mamedov Fadahat Mgr. Ph.D. Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT
Mašláň Miroslav prof. RNDr. CSc. Univerzita Palackého v Olomouci
Matlocha Tomáš Ing. Ústav jaderné fyziky AV ČR
Motyka Oldřich Mgr. Ph.D. Centrum nanotechnologií VŠB - Technická univerzita Ostrava, SÚJV Dubna
Mrázek Jaromír Ing. Ph.D. Ústav jaderné fyziky AV ČR
Niedobová Barbora Bc. VŠB - Technická univerzita Ostrava, SÚJV Dubna
Novák Jan Ing. Ph.D. Ústav jaderné fyziky AV ČR
Novák Ondřej Ing. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR člen
Novák Ondřej Ing. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR člen
Opálka Lukáš Mgr. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Opíchal Antonín Mgr. Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci, SÚJV Dubna
Pavlíková Irena Ing. VŠB - Technická univerzita Ostrava, SÚJV Dubna
Pechoušek Jiří doc. RNDr. Ph.D. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Petružálek Matěj Mgr. Ph.D. Geologický ústav AV ČR
Piskoř Štěpán Ing. Ústav jaderné fyziky AV ČR
Plaga Robert Ing. Ph.D. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR člen
Pleštil Josef Ing. CSc. Ústav makromolekulární chemie AV ČR
Ploc Ondřej Ing. Ph.D. Ústav jaderné fyziky AV ČR
Polák Ivo Ing. Fyzikální ústav AV ČR
Pospíšil Stanislav prof. Ing. DrSc. Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT člen
Procházka Ivan Ing. CSc. Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze
Pullmannová Petra Mgr. Ph.D. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Rachač Marek Ing. Fakulta strojní ČVUT v Praze
Robenková Jitka Bc. VŠB - Technická univerzita Ostrava
Rukhadze Ekaterina Mgr. Ph.D. Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT
Ryšavý Miloš RNDr. CSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR
Ryukhtin Vasyl Ing. Ph.D. Ústav jaderné fyziky AV ČR
Schlattauer Leo Mgr. Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci, SÚJV Dubna
Sentkerestiová Jana Ing. Ph.D. Ústav jaderné fyziky AV ČR
Šimečková Eva Mgr. CSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR
Siváček Ivan Mgr. Ph.D. Ústav jaderné fyziky AV ČR, SÚJV Dubna
Slunečka Miloš Ing. Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze, SÚJV Dubna
Slunečková Viera Ing. Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze, SÚJV Dubna
Smejkal Jaroslav Mgr. CSc. Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT
Smetana Adam Mgr. Ph.D. Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT
Smolek Karel Ing. Ph.D. Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT
Smolík Jan Mgr. Ph.D. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT
Smotlacha Jan Ing. Ph.D. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT, SÚJV Dubna
Solar Michael RNDr. CSc. Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT
Sopczak Andre doc. Dr. Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT
Sopko Bruno prof. RNDr. DrSc. Fakulta strojní ČVUT
Špalek Antonín Ing. CSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR
Špavorová Mária Mgr. Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT
Šretrová Pavla Mgr. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Stanislav Jindřich Ústav jaderné fyziky AV ČR
Štefánik Milan Ing. Ph.D. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT
Štekl Ivan doc. Ing. CSc. Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT místopředseda
Štěpánková Helena prof. RNDr. CSc. Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze
Šťovíček Pavel prof. Ing. DrSc. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT
Štrbová Kristína Ing. VŠB - Technická univerzita Ostrava, SÚJV Dubna
Suchopár Martin Ing. Ph.D. Ústav jaderné fyziky AV ČR
Svitek Tomáš Mgr. Ph.D. Geologický ústav AV ČR
Svoboda Josef Ing. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT Brno, SÚJV
Svozilík Vladislav Ing. Institut enviromentálních technologií, VŠB - Technická univerzita Ostrava, SÚJV Dubna
Taševský Marek Mgr. Ph.D. Fyzikální ústav AV ČR
Terasaki Jun Ph.D. Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT
Těšínská Emílie Mgr. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Thinová Lenka RNDr. Ph.D. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT
Tichý Pavel Ing. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT, SÚJV Dubna
Tomšejová Kateřina Ing. VŠB - Technická univerzita Ostrava
Třebický Ferdinand MUDr. Ústav radiační onkologie FN Na Bulovce
Turek Karel Ing. CSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR
Tursunov Arman M.Sc. Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU v Opavě
Vacík Jiří promovaný fyzik CSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR
Varmuža Jan Ing. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Vávrová Kateřina doc. PharmDr. Ph.D. Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
Vénos Drahoslav Mgr. CSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR
Vlášek Jakub Ing. Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT
Vlček Bohumil Ústav jaderné fyziky AV ČR
Vodárek Vlastimil prof. Ing. CSc. VŠB - Technická univerzita Ostrava
Vondráček Vladimír Mgr. Protonové centrum s.r.o.
Vorobel Vít Ing. Ph.D. Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze
Vrána Michal Ing. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Vratislav Stanislav prof. Ing. CSc. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT člen
Vrba Václav promovaný fyzik CSc. Fyzikální ústav AV ČR
Vrzalová Jitka Ing. Ph.D. Ústav jaderné fyziky AV ČR, SÚJV Dubna
Vymazal Milan promovaný fyzik Ústav jaderné fyziky AV ČR člen
Wagner Richard Mgr. Ústav jaderné fyziky AV ČR
Wagner Vladimír RNDr. CSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR člen
Wilhelm Ivan prof. Ing. CSc. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy člen
Zavadilová Alena Ing. Ph.D. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT
Zeman Miroslav Ing. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, SÚJV Dubna
Zhigunov Alexander Mgr. Ph.D. Ústav makromolekulární chemie AV ČR
Znojil Miloslav prom. fyzik CSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR
Zvára Ivo promovaný fyzik DrSc. Dr. h. c. Ústav jaderné fyziky AV ČR