Česky
English
Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Dubna Přihlášení
Výbor Více...
STUDENTSKÝ PROGRAM
V roce 2010 byla podepsána Dohoda mezi vládním zmocněncem ČR a ředitelem SÚJV o podpoře studentů českých VŠ (plný text v rubrice Dokumenty). Dohoda dává možnost vyslat do SÚJV až 15 doktorandů a diplomantů v rámci odborné části jejich studia, přičemž studijní část je zajišťována českými VŠ. Účelem pobytu je získat vědecký materiál pro vlastní obhajobu na domácím pracovišti. Pobyt je omezen na 3 roky pro doktorandy a na 2 roky pro diplomanty. Studenti dostávají speciální podporu formou platu a 12000 USD/rok na podporu výzkumu v SÚJV. Probíhá pravidelná kontrola dosažených výsledků odborné práce. Bližší informace je možné obdržet prostřednictvím sekretariátu Výboru pro spolupráci ČR s SÚJV.
Kontakt Více...
SPOJENÍ
Tramvaj 3, 10, 24 - zastávka Bulovka
Bus 201 - zastávka Vychovatelna
Bus 166 - zastávka Nemocnice Bulovka gynekologie

MAPA


Lidé Více...
Špalek Václav
Liščuk Josef Ing.
Falková Iva RNDr. Ph.D.
Kroha Václav Ing. CSc.
Aktuálně Více...
Výzva k podávání žádostí na Granty zplnomocněného představitele vlády ČR v SÚJV
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR


Granty Více...
Calibration system for new calorimeter in COMPASS experiment
Projekt
Publikace Více...
Measurement of the Top Quark Pair Production Cross Section in Proton-Proton Collisions at root s=13 TeV
The top quark pair production cross section is measured for the first time in proton-proton collisions at root s = 13 TeV by the CMS experiment at the CERN LHC, using data corresponding to an integrated luminosity of 43 pb(-1). The measurement is performe