Česky
English
Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Přihlášení
Výbor Více...
STUDENTSKÝ PROGRAM
V roce 2010 byla podepsána Dohoda mezi zplnomocněným představitelem vlády ČR a ředitelem SÚJV o podpoře studentů českých VŠ (plný text v rubrice Dokumenty). Dohoda dává možnost vyslat do SÚJV až 15 doktorandů a diplomantů v rámci odborné části jejich studia, přičemž studijní část je zajišťována českými VŠ. Účelem pobytu je získat vědecký materiál pro obhajobu na domácím pracovišti. Pobyt je omezen na 3 roky pro doktorandy a na 2 roky pro diplomanty. Studenti dostávají v SÚJV pravidelnou finanční podporu a kromě ní získávají také prostředky na vlastní výzkum.
Bližší informace lze obdržet prostřednictvím sekretariátu Výboru pro spolupráci ČR s SÚJV.
Kontakt Více...
ADRESA
Výbor pro spolupráci ČR s SÚJV
sekretariát
ÚJF AV ČR, v. v. i.
Na Truhlářce 39/64
180 00 Praha
Česká republika

Tel.: +420 266 177 235
E-mail: dubna@ujf.cas.cz
Lidé Více...
Wilhelm Ivan prof. Ing. CSc.
Slavíčková Mária Mgr.
Machala Adam Ing.
Svitek Tomáš Mgr. Ph.D.
Aktuálně Více...
Pravidla návratu do ČR
Návrat do ČR

Dokumenty Více...
Dokumenty k dlouhodobým pobytům
Zpráva o pracovním pobytu v SÚJV (2019)
Dokumenty ke studentskému programu
Program realizace diplomových a dizertačních prací v ČR (2013)
České dokumenty související s členstvím
Usnesení Vlády ČR ze dne 25. 07. 2012 č. 581
Příloha č. 2 k usnesení vlády ČR ze dne 02. 05. 2013 č. 317
Granty, Projekty
Výzva projekty 3+3_2015
Čestný doktorát pro R. Lednického
ČJ_pozvánka, CV
Různé
České fórum - program a seznam účastníků
Návštěva na velvyslanectví v Moskve
Visit at the Czech Embassy in Moscow 2
Velvyslanec v SÚJV 2018
Foto 3
PhD. práce SÚJV
S.4
Granty Více...
Technologické inovace systémů polarizovaných terčů pro experimenty v jaderné a hadronové fyzice
Technologické inovace systémů polarizovaných terčů pro experimenty v jaderné a hadronové fyzice
Publikace Více...
New analysis of eta pi tensor resonances measured at the COMPASS experiment
We present a new amplitude analysis of the eta pi D-wave in the reaction pi(-) p -> eta pi(-) p measured by COMPASS. Employing an analytical model based on the principles of the relativistic S-matrix, we find two resonances that can be identified with the