Česky
English
Výbor pro koordinaci spolupráce ČR

se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Dubna Přihlášení
Výbor Více...
HISTORIE SPOLUPRÁCE
Spojený ústav jaderných výzkumů Dubna (SÚJV) je mezinárodní organizací, která byla založena v 26. 03. 1956 12 zeměmi východní Evropy.
V roce 1947 skupina vedená I.V. Kurčatovem iniciovala vznik urychlovače nabitých částic (680 MeV synchrocyklotron). Bylo rozhodnuto, že bude postaven na břehu Volhy - přibližně 120 km severně od Moskvy. Urychlovač byl dokončen v roce 1949 a stal se základním zařízením Ústavu jaderných problémů (INP), v jehož čele stáli fyzikové M.G. Meščerjakov a V.P. Dželepov. Jako další ústav vznikla v Dubně Elektrofyzikální laboratoř Akademie Věd SSSR (EFLAN) vedená V.I. Vekslerem.
V roce 1954 vzniká blízko Ženevy Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN), která sjednotila úsilí zemí západní Evropy při studiu základních vlastností mikrosvěta.
Jako odpověď na vznik CERN je zeměmi střední a východní Evropy založen SÚJV, jehož základem se staly ústavy INP a EFLAN v Dubně.
Mezi zakládajícími členy SÚJV byla i Československá republika. Československo vždy mělo v SÚJV významné postavení, o čemž svědčí také jmenování významných československých pracovníků do vedoucích funkcí. Zástupcem ředitele SÚJV se postupně stali prof. V. Votruba, prof. I. Úlehla, prof. Č. Šimáně a dr. M. Gmitro. Ve funkci zástupce vedoucího laboratoře působili prof. V. Petržílka, dr. J. Perneger a další.
Kontakt Více...
SPOJENÍ
Tramvaj 3, 10, 24 - zastávka Bulovka
Bus 201 - zastávka Vychovatelna
Bus 166 - zastávka Nemocnice Bulovka gynekologie

MAPA


Lidé Více...
Tomšejová Kateřina Ing.
Krbal Michal Ing. Ph.D.
Jančík Petr doc. Ing. Ph.D.
Hladký Daniel Ing.
Aktuálně Více...
Seminář pracovníků LIT SÚJV v České republice
26. - 27. 11. 2018 tým HybriLIT z Laboratoře informačních technologií SÚJV uspořádal v Plzni a v Praze pracovní setkání o technologiích paralelního programování. Workshop se uskutečnil na základě společné iniciativy Západočeské univerzity v Plzni, Ústavu
Dokumenty Více...
Dokumenty MF ČR o SÚJV
Zakládací smlouva SÚJV Dubna (1956)
Dokumenty ke studentskému programu
Program realizace diplomových a dizertačních prací v SÚJV (2015)
Granty, Projekty
Granty VZ 2014
Zápisy jednání Výboru 2013
Různé
Brasov 2017
Návštěva na velvyslanectví v Moskve
Visit at the Czech Embassy in Moscow 8
Heavy Machinery 2018
Foto 1
Velvyslanec v SÚJV 2018
Foto 7
JCMM
JCMM1
JCMM3
Granty Více...
HADES, study of dilepton production in nuclear medium
Projekt
Publikace Více...
The TUS Fesnel mirror production and optical parameters measurement
The TUS space experiment is aimed to study energy spectrum, composition, and angular distribution of the Ultra-High Energy Cosmic Ray (UHECR) at E ∼ 1020 eV. The TUS mission is planned for operation at the end of 2012 at the dedicated “Mikhail Lomonosov”