Česky
English
Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Dubna Přihlášení
Výbor Více...
VÝBOR
Výbor pro spolupráci České republiky se Spojeným ústavem jaderných výzkumů je odborným poradním orgánem ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Gestorem členství ČR v mezinárodní organizaci výzkumu a vývoje SÚJV je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.


Členové Výboru(abecedně):

doc. RNDr. Bártová Eva, Ph.D. (BFÚ AV ČR)
prof. RNDr. Burdík Čestmír, DrSc. (FJFI ČVUT v Praze)
Ing. Davídková Marie, CSc. (ÚJF AV ČR)
Ing. Dobeš Jan, CSc. (ÚJF AV ČR, pověřen řízením Výboru)
Mgr. Fajmonová Markéta (MZV ČR)
RNDr. Hedbávný Pavel, CSc. (Česká vakuová společnost)
Ing. Chudoba Vratislav, Ph.D. (vedoucí skupiny českých pracovníků v SÚJV)
doc. Ing. Jančík Petr, Ph.D. (FMT VŠB-TUO)
Ing. Janošec Jiří, Ph.D. (TC AV ČR)
RNDr. Jirák Zdeněk, CSc. (FZÚ AV ČR)
Ing. Katovský Karel, Ph.D. (FEKT VUT v Brně)
Ing. Mgr. Kulhánek Stanislav (MF ČR)
prof. RNDr. Kvasil Jan, DrSc. (MFF UK)
prof. RNDr. Leitner Rupert, DrSc. (předseda Výboru pro spolupráci ČR s CERN)
PhDr. Lídl Václav (MPO ČR)
Mgr. Martanovič Tomáš (MPO ČR)
prof. RNDr. Mašláň Miroslav, CSc. (PřF UP v Olomouci)
Ing. Pospíšil Stanislav, DrSc. (člen Vědecké rady SÚJV)
prof. Ing. Vratislav Stanislav, CSc. (FJFI ČVUT v Praze)
doc. Ing. Škoda Radek, Ph.D. (FEL ZČU v Plzni)
doc. Ing. Štekl Ivan, CSc. (ÚTEF ČVUT)
RNDr. Tursunov Arman, Ph.D. (FPF SLU v Opavě)
RNDr. Vyšinka Marek,Ph.D.(zplmomocněný představitel vlády ČR v SÚJV)
RNDr. Wagner Vladimír, CSc. (ÚJF AV ČR)
prof. Ing. Wilhelm Ivan, CSc. (člen Vědecké rady SÚJV)

Kontakt Více...
SPOJENÍ
Tramvaj 3, 10, 24 - zastávka Bulovka
Bus 201 - zastávka Vychovatelna
Bus 166 - zastávka Nemocnice Bulovka gynekologie

MAPA


Lidé Více...
Slavíčková Mária Mgr.
Slunečka Miloš Ing.
Lešiga Daniel Ing.
Sýkora Rudolf Mgr. Ph.D.
Aktuálně Více...
8. mezinárodní škola Pontecorvo Neutrino Physics
Od 1. do 10. září 2019 se koná v Rumunsku 8. mezinárodní škola Pontecorvo Neutrino Physics.
Dokumenty Více...
Dokumenty MF ČR o SÚJV
Stanovy SÚJV Dubna (1992)
Dokumenty ke studentskému programu
Program realizace diplomových a dizertačních prací v SÚJV (2017)
Různé
Rozdělení projektů letní praxe 2017
Návštěva na velvyslanectví v Moskve
Visit at the Czech Embassy in Moscow 7
JEMS-7
JEMS-7 photo 1
Heavy Machinery 2018
Foto 1
Velvyslanec v SÚJV 2018
Foto 7
Foto 9
Vítězové FO 2019
Foto 5
Foto 1
Granty Více...
Formation and repair of DNA double-strand breaks in rat cells irradiated in vivo with radiation of different qualities – focusing
Projekt
Publikace Více...
The STAR BES-II and Forward Rapidity Physics and Upgrades
The second phase of the Beam Energy Scan at RHIC, BES-II, is scheduled to start in 2019 and will explore the high baryon density region of the QCD phase diagram with precision measurements. The detector upgrades will enhance some of the key measurements b