Česky
English
Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Přihlášení
Výbor Více...
STUDENTSKÝ PROGRAM
V roce 2010 byla podepsána Dohoda mezi vládním zmocněncem ČR a ředitelem SÚJV o podpoře studentů českých VŠ (plný text v rubrice Dokumenty). Dohoda dává možnost vyslat do SÚJV až 15 doktorandů a diplomantů v rámci odborné části jejich studia, přičemž studijní část je zajišťována českými VŠ. Účelem pobytu je získat vědecký materiál pro vlastní obhajobu na domácím pracovišti. Pobyt je omezen na 3 roky pro doktorandy a na 2 roky pro diplomanty. Studenti dostávají speciální podporu formou platu a 12000 USD/rok na podporu výzkumu v SÚJV. Probíhá pravidelná kontrola dosažených výsledků odborné práce. Bližší informace je možné obdržet prostřednictvím sekretariátu Výboru pro spolupráci ČR s SÚJV.
Kontakt Více...
ADRESA
Výbor pro spolupráci ČR s SÚJV
sekretariát
ÚJF AV ČR, v. v. i.
Na Truhlářce 39/64
180 00 Praha
Česká republika

Tel.: +420 266 177 235
E-mail: dubna@ujf.cas.cz
Lidé Více...
Tichý Pavel Bc.
Zázvorková Věra Ing.
Kubančák Jan Ing.
Lavička Hynek Ing. Ph.D.
Aktuálně Více...
Výzva k podávání žádostí na Granty zplnomocněného představitele vlády ČR v SÚJV
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Dokumenty Více...
Dokumenty k dlouhodobým pobytům
Zpráva o pracovním pobytu v SÚJV (2019)
Zásady pro vysílání pracovníků z ČR na pracovní pobyty do SÚJV (2019)
Dokumenty ke studentskému programu
Program realizace diplomových a dizertačních prací v ČR (2017)
České dokumenty související s členstvím
Usnesení vlády ČR ze dne 09. 12. 1992 č. 699
Usnesení vlády ČR ze dne 02. 05. 2013 č. 317
Granty, Projekty
Zápisy jednání Výboru 2013
Prezentace
P. Hedbávný Brno
České dny v SÚJV 2016
CR Days in JINR - photo 1
Velvyslanec v SÚJV 2018
Foto 4
Granty Více...
Experimental study of rare fission decay
Projekt
Publikace Více...
Heavy ion collider facility NICA at JINR (Dubna): status and development
36th International Conference of High Energy Physics (ICHEP2012), Melbourne, Australia

The project of Nuclotron-based Ion Collider fAcility NICA/MPD (MultiPurpose Detector) under development at JINR (Dubna) is presented. The general goals of the projec