Česky
English
Výbor pro koordinaci spolupráce ČR

se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Dubna Přihlášení
Výbor Více...
ZAJIŠTĚNÍ ČESKÉ SPOLUPRÁCE S SÚJV
Organizačně a administrativně zajištuje spolupráci s SÚJV sekretariát Výboru pro koordinaci spolupráce ČR s SÚJV Dubna.
Výbor posuzuje a vydává doporučení Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy k žádostem o vyslání našich pracovníků do SÚJV a žádostem o prodloužení dlouhodobých pobytů vyslaných pracovníků do SÚJV.
Pracovníci českých institucí obvykle spolupracují s SÚJV formou krátkodobých pobytů (do 3 měsíců), popř. dlouhodobých pobytů (od 3 měsíců výše).
V důsledku rozdílnosti výše příjmů mezi Ruskou federací a ČR jsou našim dlouhodobě vyslaným pracovníkům vypláceny měsíční doplňkové náhrady v závislosti na dosaženém vědeckém a pedagogickém stupni.
Kontakt Více...
ADRESA
Výbor pro koordinaci spolupráce ČR s SÚJV Dubna
sekretariát
ÚJF AV ČR
Oddělení dozimetrie záření
Na Truhlářce 39/64
180 00 Praha
Česká republika

Tel./fax: +420 266 177 235
E-mail: dubna@ujf.cas.cz
Lidé Více...
Sopczak Andre doc. Dr.
Kubančák Ján Ing. Ph.D.
Davídková Marie Ing. CSc.
Michaelidisová Anna Ing.
Aktuálně Více...
Oslavy 100. výročí vzniku Československa
V úterý 6.3.2018 se v Domě kultury "Mir" uskuteční promítání filmu Tmavomodrý svět režiséra Jana Svěráka. Promítání proběhne v rámci oslav 100. výročí vzniku Československa.
Pro hosty je připravena sklenka šampaňského a tombola.
Granty Více...
Experimental study of neutron production in spallation reactions on thick targets and of transmutation of radioactive materials by such neutrons.
Projekt
Publikace Více...
Fast photon-detection for COMPASS RICH-1
10th International Conference on Advanced Technology and Particle Physics

A fast photon-detection system for the detector RICH-1 of the COMPASS Experiment at CERN SPS is in operation since the 2006 run. It is based on the use of Multi-Anode Photomultip