Česky
English
Výbor pro koordinaci spolupráce ČR

se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Dubna Přihlášení
Výbor Více...
ČLENSTVÍ ČR V SÚJV, ZÁKLADNÍ FAKTA O SÚJV
Česká republika je jedním ze zakládajících členů SÚJV od roku 1956.

V roce 1992 došlo k významným změnám ve fungování tohoto mezinárodního vědeckého ústavu.
Byl přijat nový statut SÚJV, který položil základ fungování této instituce jako mezinárodní vědecké organizace na území Ruské federace.

V současné době má SÚJV 18 členů (Arménie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Bulharsko, Česká republika, Gruzie, Kazachstán, KLDR, Kuba, Moldavsko, Mongolsko, Polsko, Rumunsko, Ruská federace, Slovenská republika, Ukrajina, Uzbekistán, Vietnam).
SÚJV spolupracuje na základě dvoustranných mezivládních dohod s Egyptem, Itálií, Jihoafrickou republikou, Maďarskem, Německem a Srbskem.

Nejvýznamnějším orgánem SÚJV je Výbor zplnomocněných představitelů členských zemí, který volí ředitele SÚJV, schvaluje rozpočet a statut SÚJV. Zplnomocněným představitelem vlády ČR v SÚJV Dubna byl od 1. března 2019 jmenován RNDr. Marek Vyšinka, Ph.D. z odboru výzkumu a vývoje MŠMT.

Ve Vědecké radě SÚJV jsou našimi zástupci prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. a Ing. Stanislav Pospíšil, DrSc. Ve Finančním výboru SÚJV je představitelem ČR Mgr. Ing. Stanislav Kulhánek.Ústav tvoří celkem 7 laboratoří – Laboratoř teoretické fyziky (LTF), Laboratoř fyziky vysokých energií (LFVE), Laboratoř neutronové fyziky (LNF), Laboratoř jaderných problémů (LJaP), Laboratoř jaderných reakcí (LJaR), Laboratoř informačních technologií (LIT) a Radiobiologická laboratoř (LRB).
Kromě těchto pracovišť je součástí SÚJV rovněž Univerzitní centrum (UNC), které zajišťuje vzdělávání aspirantů a diplomantů v oboru jaderné fyziky, organizuje mezinárodní praxe studentů, letní studentský program, inženýrské praxe, programy a stáže pro učitele fyziky, ekurze do SÚJV pro žáky a studenty, jazykové kurzy, apod.

V SÚJV pracuje přibližně 4500 zaměstnanců, z nichž je přibližně 1200 vědeckých pracovníků a 2000 inženýrů a techniků.

Základními zařízeními Ústavu jsou:
- nuklotron (supravodivý urychlovač) – urychlovač nabitých částic, 108 - 1013 částic/pulz; energie 6-7 GeV/nukleon
- fázotron (před rokem 1984 synchrocyklotron) – urychlovač protonů s energií 680 MeV (s kanály pionů, mionů, neutronů a protonů)
- synchrofázotron – urychlovač protonů (10 GeV) a jader (deuteron, lithium, uhlík...); energie jader v intervalu 100 MeV – 4 GeV/nukleon; průměrná hustota svazku 104 iontů/cm2/s – 1011 iontů/cm2/s
- U200, U400, U400M – isochronní cyklotrony těžkých iontů; U400M urychluje ionty od vodíku po uran v rozsahu energií 20 – 120 MeV/nukleon s intenzitou svazku 4x10^13 – 10^14 iontů/s
- .... – pulzní reaktor, výkon 2 MW, výkon v pulzu 1500 MW, délka trvání pulzu 215 mikrosekund; frekvence pulzů 5 Hz; tok neutronů v pulzu 10^15 n/cm2/s
- ... – pulzní neutronový vstřikovač (booster).

Obecné informace o Spojeném ústavu jaderných výzkumů Dubna je možné najít v brožuře vydané MŠMT, detailnější informace jsou k dispozici na webových stránkách www.jinr.ru.Kontakt Více...
SPOJENÍ
Tramvaj 3, 10, 24 - zastávka Bulovka
Bus 201 - zastávka Vychovatelna
Bus 166 - zastávka Nemocnice Bulovka gynekologie

MAPA


Lidé Více...
Vrba Václav promovaný fyzik CSc.
Granja Carlos doc. Ing. Ph.D.
Chlan Vojtěch RNDr. Ph.D.
Brunčiaková Miriama Ing.
Aktuálně Více...
V SÚJV vystoupil s přednáškou Prof. Ivo Šafařík
Ve Frankově laboratoři neutronové fyziky SÚJV vystoupil s přednáškou Prof. Ing. Ivo Šafařík, DrSc. z Oddělení nanobiotechnologie Biologického centra Akademie věd ČR v Českých Budějovicích. Tématem jeho přednášky byly technologie využívající magneticky modi
Dokumenty Více...
Dokumenty k dlouhodobým pobytům
Zpráva o pracovním pobytu v SÚJV (2019)
Dokumenty ke studentskému programu
Program realizace diplomových a dizertačních prací v SÚJV (2017)
Program realizace diplomových a dizertačních prací v ČR (2014)
Dokumenty SÚJV
Nařízení ředitele SÚJV o přidělení projektů 3 + 3 (2013)
Granty, Projekty
Formulář Projekty 2016
Mezinárodní studentská praxe 2018
Foto 1
SPIN PRAHA 2018
SPIN foto
Velvyslanec v SÚJV 2018
Foto 5
Cena Nadace Preciosa
Cena Nadace Preciosa
Velvyslanec ČR v SÚJV 2019
Foto 4
Granty Více...
Novel photodetectors for particle physics
Grant
Publikace Více...
Measurement of elliptic flow of light nuclei at root s(NN)=200, 62.4, 39, 27, 19.6, 11.5, and 7.7 GeV at the BNL Relativistic Heavy Ion Collider
We present measurements of second-order azimuthal anisotropy (v(2)) at midrapidity (vertical bar y vertical bar < 1.0) for light nuclei d, t, He-3 (for root s(NN) = 200, 62.4, 39, 27, 19.6, 11.5, and 7.7 GeV) and antinuclei <(d)over bar> (root s(NN) = 200