Česky
English
Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Přihlášení
Výbor Více...
VÝBOR
Výbor pro spolupráci České republiky se Spojeným ústavem jaderných výzkumů je odborným poradním orgánem ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Gestorem členství ČR v mezinárodní organizaci výzkumu a vývoje SÚJV je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.


Členové Výboru(abecedně):

doc. RNDr. Bártová Eva, Ph.D., DSc. (BFÚ AV ČR)
prof. RNDr. Burdík Čestmír, DrSc. (FJFI ČVUT v Praze)
Ing. Davídková Marie, CSc. (ÚJF AV ČR)
Ing. Dobeš Jan, CSc. (ÚJF AV ČR, předseda Výboru pro spolupráci ČR s SÚJV)
RNDr. Hedbávný Pavel, CSc. (Česká vakuová společnost)
Ing. Chudoba Vratislav, Ph.D. (vedoucí skupiny českých pracovníků v SÚJV)
doc. Ing. Jančík Petr, Ph.D. (FMT VŠB-TUO)
Ing. Janošec Jiří, Ph.D. (TC AV ČR)
RNDr. Jirák Zdeněk, CSc. (FZÚ AV ČR)
doc. Ing. Katovský Karel, Ph.D. (FEKT VUT v Brně)
prof. RNDr. Kvasil Jan, DrSc. (MFF UK)
prof. RNDr. Leitner Rupert, DrSc. (MFF UK, předseda Výboru pro spolupráci ČR s CERN)
PhDr. Lídl Václav, Ph.D. (MPO ČR)
prof. RNDr. Mašláň Miroslav, CSc. (PřF UP v Olomouci)
Ing. Pospíšil Stanislav, DrSc. (ÚTEF ČVUT, člen Vědecké rady SÚJV)
Bc. Prášil Jan, M.A., LL.M. (MPO ČR)
Ing. Mgr. Rod František (MF ČR)
prof. Ing. Vratislav Stanislav, CSc. (FJFI ČVUT v Praze)
prof. Ing. Škoda Radek, MSc.,Ph.D. (FEL ZČU v Plzni)
doc. Ing. Štekl Ivan, CSc. (ÚTEF ČVUT, místopředseda Výboru pro spolupráci ČR s SÚJV)
RNDr. Tursunov Arman, Ph.D. (FPF SLU v Opavě)
RNDr. Vyšinka Marek,Ph.D.(zplmomocněný představitel vlády ČR v SÚJV)
RNDr. Wagner Vladimír, CSc. (ÚJF AV ČR)
prof. Ing. Wilhelm Ivan, CSc. (člen Vědecké rady SÚJV)

Kontakt Více...
SPOJENÍ
Tramvaj 3, 10, 24 - zastávka Bulovka
Bus 201 - zastávka Vychovatelna
Bus 166 - zastávka Nemocnice Bulovka gynekologie

MAPA


Lidé Více...
Katovský Karel doc. Ing. Ph.D.
Čampiš Daniel
Král Dušan Ing.
Martinek Petr Mgr. Ing.
Aktuálně Více...
MINISTR ŠKOLSTVÍ KE SPOLUPRÁCI ČR S SÚJV
Ministr školství ke spolupráci ČR s SÚJV
Dokumenty Více...
Dokumenty MF ČR o SÚJV
Stanovy SÚJV (1992)
Dokumenty ke studentskému programu
Program realizace diplomových a dizertačních prací v ČR (2013)
Dokumenty SÚJV
Nařízení ředitele SÚJV o přidělení grantů (2018)
Granty, Projekty
Formular Projekty 2017
České dny v SÚJV 2016
CR Days in JINR - photo 4
Návštěva na velvyslanectví v Moskve
Visit at the Czech Embassy in Moscow 6
Mezinárodní studentská praxe 2018
Foto 2
Vítězové FO 2019
Foto 5
Bajkal-GVD
foto 3
PhD. práce SÚJV
S.9
Granty Více...
The Grid/HPC infrastructure for the physics experiments
Projekt
Publikace Více...
The first experimental investigation of the KLL Auger spectrum of Ni generated in the electron capture decay of radioactive Cu-64 in a solid state matrix
The KLL Auger spectrum of Ni generated in the electron capture decay of radioactive Cu-64 in a solid state matrix was measured for the first time using a combined electrostatic electron spectrometer adjusted to a 7 eV instrumental resolution. Energies and