Česky
English
Výbor pro koordinaci spolupráce ČR

se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Dubna Přihlášení
Výbor Více...
VÝBOR
Výbor pro koordinaci spolupráce České republiky se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Dubna je koordinačním a poradním orgánem gestora spolupráce ČR s SÚJV Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Posláním Výboru je zajištění spolupráce mezi českými vědeckými a akademickými pracovišti s SÚJV Dubna.

PŘEDSEDNICTVO

Předseda:
Ing. Dobeš jan, CSc. (ÚJF AV ČR)
Místopředsedové:
Ing. Mgr. Kulhánek Stanislav (MF ČR)
doc. Ing. Štekl Ivan, CSc. (ÚTEF ČVUT)


Členové Výboru(abecedně):

prof. RNDr. Burdík Čestmír, DrSc. (FJFI ČVUT)
RNDr. Hedbávný Pavel, CSc. (Česká vakuová společnost)
Ing. Jílek Štěpán(CzechTrade)
RNDr. Jirák Zdeněk, CSc. (FZÚ AV ČR)
Ing. Kovalík Alojz, DrSc. (vedoucí skupiny českých pracovníků v SÚJV)
prof. RNDr. Kvasil Jan, DrSc. (MFF UK)
prof. RNDr. Leitner Rupert, DrSc. (předseda Výboru pro spolupráci ČR s CERN)
Ing. Plaga Robert, Ph.D. (zplmomocněný představitel ČR pro SÚJV)
Ing. Pospíšil Stanislav, DrSc. (člen Vědecké rady SÚJV)
Mgr. Rudý Jakub (MZV ČR)
prof. Ing. Vratislav Stanislav, CSc. (FJFI ČVUT)
prom. fyzik Vymazal Milan (ÚJF AV ČR)
Mgr. Vyšinka Marek, Ph.D. (MŠMT ČR)
RNDr. Wagner Vladimír, CSc. (ÚJF AV ČR)
prof. Ing. Wilhelm Ivan, CSc. (člen Vědecké rady SÚJV)

Kontakt Více...
ADRESA
Výbor pro koordinaci spolupráce ČR s SÚJV Dubna
sekretariát
ÚJF AV ČR
Oddělení dozimetrie záření
Na Truhlářce 39/64
180 00 Praha
Česká republika

Tel./fax: +420 266 177 235
E-mail: dubna@ujf.cas.cz
Lidé Více...
Pospíšil Stanislav prof. Ing. DrSc.
Vodárek Vlastimil prof. Ing. CSc.
Katovský Karel Ing. Ph.D.
Svitek Tomáš Mgr. Ph.D.
Aktuálně Více...
Oslavy 100. výročí vzniku Československa
V úterý 6.3.2018 se v Domě kultury "Mir" uskuteční promítání filmu Tmavomodrý svět režiséra Jana Svěráka. Promítání proběhne v rámci oslav 100. výročí vzniku Československa.
Pro hosty je připravena sklenka šampaňského a tombola.
Granty Více...
The International School Advanced Methods of Modern Theoretical Physics: Integrable and Stochastic Systems
Projekt
Publikace Více...
First Measurement of Bose-Einstein Correlations in Proton-Proton Collisions at root s=0.9 and 2.36 TeV at the LHC
Bose-Einstein correlations have been measured using samples of proton-proton collisions at 0.9 and 2.36 TeV center-of-mass energies, recorded by the CMS experiment at the CERN Large Hadron Collider. The signal is observed in the form of an enhancement of