Česky
English
Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Dubna Přihlášení
Výbor Více...
STUDENTSKÝ PROGRAM
V roce 2010 byla podepsána Dohoda mezi vládním zmocněncem ČR a ředitelem SÚJV o podpoře studentů českých VŠ (plný text v rubrice Dokumenty). Dohoda dává možnost vyslat do SÚJV až 15 doktorandů a diplomantů v rámci odborné části jejich studia, přičemž studijní část je zajišťována českými VŠ. Účelem pobytu je získat vědecký materiál pro vlastní obhajobu na domácím pracovišti. Pobyt je omezen na 3 roky pro doktorandy a na 2 roky pro diplomanty. Studenti dostávají speciální podporu formou platu a 12000 USD/rok na podporu výzkumu v SÚJV. Probíhá pravidelná kontrola dosažených výsledků odborné práce. Bližší informace je možné obdržet prostřednictvím sekretariátu Výboru pro spolupráci ČR s SÚJV.
Kontakt Více...
ADRESA
Výbor pro spolupráci ČR s SÚJV
sekretariát
ÚJF AV ČR, v. v. i.
Na Truhlářce 39/64
180 00 Praha
Česká republika

Tel.: +420 266 177 235
E-mail: dubna@ujf.cas.cz
Lidé Více...
Vondráček Vladimír Mgr.
Leitner Rupert prof. RNDr. DrSc.
Fajt Lukáš Mgr.
Vorobel Vít Ing. Ph.D.
Aktuálně Více...
Výzva k podávání žádostí na Granty zplnomocněného představitele vlády ČR v SÚJV
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR


Dokumenty Více...
Dokumenty ke studentskému programu
Program realizace diplomových a dizertačních prací v SÚJV (2010)
Dokumenty SÚJV
Nařízení ředitele SÚJV o přidělení grantů vládního zmocněnce ČR (2016)
Granty, Projekty
Různé
CR Days in JINR - Institutions
České dny v SÚJV 2016
CR Days in JINR - photo 3
Návštěva na velvyslanectví v Moskve
Visit at the Czech Embassy in Moscow 2
JEMS-7
JEMS-7 foto 2
Velvyslanec v SÚJV 2018
Foto 6
Cena Nadace Preciosa
Cena Nadace Preciosa
JEMS - 10
Foto 2
Granty Více...
Study of the fundamental interactions in nuclei for low energy
Projekt
Publikace Více...
New analysis of eta pi tensor resonances measured at the COMPASS experiment
We present a new amplitude analysis of the eta pi D-wave in the reaction pi(-) p -> eta pi(-) p measured by COMPASS. Employing an analytical model based on the principles of the relativistic S-matrix, we find two resonances that can be identified with the