Česky
English
Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Přihlášení
Výbor Více...
ČLENSTVÍ ČR V SÚJV, ZÁKLADNÍ FAKTA O SÚJV
Česká republika je jedním ze zakládajících členů SÚJV od roku 1956.

V roce 1992 došlo k významným změnám ve fungování tohoto mezinárodního vědeckého ústavu.
Byl přijat nový statut SÚJV, který položil základ fungování této instituce jako mezinárodní vědecké organizace na území Ruské federace.

V současnosti má SÚJV 18 členů (Arménie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Bulharsko, Česká republika, Gruzie, Kazachstán, KLDR, Kuba, Moldavsko, Mongolsko, Polsko, Rumunsko, Ruská federace, Slovenská republika, Ukrajina, Uzbekistán, Vietnam).
SÚJV spolupracuje na základě dvoustranných mezivládních dohod s Egyptem, Itálií, Jihoafrickou republikou, Maďarskem, Německem a Srbskem.

Nejvýznamnějším orgánem SÚJV je Výbor zplnomocněných představitelů členských zemí, který volí ředitele SÚJV, schvaluje rozpočet a statut SÚJV. Zplnomocněným představitelem vlády ČR v SÚJV byl od 1. března 2019 jmenován RNDr. Marek Vyšinka, Ph.D., vedoucí oddělení, Oddělení pro výzkumné infrastruktury, Odbor výzkumu a vývoje MŠMT.

Ve Finančním výboru SÚJV je představitelem ČR Ing. Mgr. František Rod, Ministerstvo financí ČR.

Ve Vědecké radě SÚJV jsou zástupci ČR prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. a Ing. Stanislav Pospíšil, DrSc.

Ústav tvoří celkem 7 laboratoří – Laboratoř teoretické fyziky (LTF), Laboratoř fyziky vysokých energií (LFVE), Laboratoř neutronové fyziky (LNF), Laboratoř jaderných problémů (LJaP), Laboratoř jaderných reakcí (LJaR), Laboratoř informačních technologií (LIT) a Radiobiologická laboratoř (LRB).
Kromě těchto pracovišť je součástí SÚJV rovněž Univerzitní centrum (UNC), které zajišťuje vzdělávání aspirantů a diplomantů v oboru jaderné fyziky, organizuje mezinárodní praxe studentů, letní studentský program, inženýrské praxe, programy a stáže pro učitele fyziky, ekurze do SÚJV pro žáky a studenty, jazykové kurzy, apod.

V SÚJV pracuje přibližně 4500 zaměstnanců, z nichž je přibližně 1200 vědeckých pracovníků a 2000 inženýrů a techniků.

Základními zařízeními Ústavu jsou:
- nuklotron (supravodivý urychlovač) – urychlovač nabitých částic, 108 - 1013 částic/pulz; energie 6-7 GeV/nukleon
- fázotron (před rokem 1984 synchrocyklotron) – urychlovač protonů s energií 680 MeV (s kanály pionů, mionů, neutronů a protonů)
- synchrofázotron – urychlovač protonů (10 GeV) a jader (deuteron, lithium, uhlík...); energie jader v intervalu 100 MeV – 4 GeV/nukleon; průměrná hustota svazku 104 iontů/cm2/s – 1011 iontů/cm2/s
- U200, U400, U400M – isochronní cyklotrony těžkých iontů; U400M urychluje ionty od vodíku po uran v rozsahu energií 20 – 120 MeV/nukleon s intenzitou svazku 4x10^13 – 10^14 iontů/s
- .... – pulzní reaktor, výkon 2 MW, výkon v pulzu 1500 MW, délka trvání pulzu 215 mikrosekund; frekvence pulzů 5 Hz; tok neutronů v pulzu 10^15 n/cm2/s
- ... – pulzní neutronový vstřikovač (booster).

Obecné informace o Spojeném ústavu jaderných výzkumů Dubna je možné najít v publikaci vydané MŠMT, detailnější informace jsou k dispozici na webových stránkách www.jinr.ru.Kontakt Více...
ADRESA
Výbor pro spolupráci ČR s SÚJV
sekretariát
ÚJF AV ČR, v. v. i.
Na Truhlářce 39/64
180 00 Praha
Česká republika

Tel.: +420 266 177 235
E-mail: dubna@ujf.cas.cz
Lidé Více...
Kugler Andrej RNDr. CSc.
Tomšejová Kateřina Ing.
Finger Michael M.Sc. CSc.
Drahoslav Vénos Mgr. CSc.
Aktuálně Více...
MINISTR ŠKOLSTVÍ KE SPOLUPRÁCI ČR S SÚJV
Ministr školství ke spolupráci ČR s SÚJV
Dokumenty Více...
Návrhové listy pracovních pobytů
Formulář krátkodobých pobytů pracovníků ČR v SÚJV 2022 (форма 2)
Formulář pobytů pracovníků SÚJV v ČR 2022 (форма 3)
Dokumenty MF ČR o SÚJV
Finanční protokol SÚJV (1992)
Granty, Projekty
Výzva_Granty SÚJV 2015
Různé
Brasov 2017
Velvyslanec v SÚJV 2018
Foto 8
Foto 1
Velvyslanec ČR v SÚJV 2019
Foto 4
INTEREST JINR
poster wave 3
PhD. práce SÚJV
S.1
Granty Více...
Study on synthesis and evaluation of novel sorbents for radiochemical separation and radiopharmacy
Study on synthesis and evaluation of novel sorbents for radiochemical separation and radiopharmacy
Publikace Více...
I - Experimental investigation of transverse spin asymmetries in mu-p SIDIS processes: Collins asymmetries
The COMPASS Collaboration at CERN has measured the transverse spin azimuthal asymmetry of charged hadrons produced in semi-inclusive deep inelastic scattering using a 160 GeV mu(+) beam and a transversely polarised NH3 target. The Collins asymmetry of the