Česky
English
Výbor pro koordinaci spolupráce ČR

se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Dubna Přihlášení
Výbor Více...
STUDENTSKÝ PROGRAM
V roce 2010 byla podepsána Dohoda mezi vládním zmocněncem ČR a ředitelem SÚJV o podpoře studentů českých VŠ (plný text v rubrice Dokumenty). Dohoda dává možnost vyslat do SÚJV až 15 doktorandů a diplomantů v rámci odborné části jejich studia, přičemž studijní část je zajišťována českými VŠ. Účelem pobytu je získat vědecký materiál pro vlastní obhajobu na domácím pracovišti. Pobyt je omezen na 3 roky pro doktorandy a na 2 roky pro diplomanty. Studenti dostávají speciální podporu formou platu a 12000 USD/rok na podporu výzkumu v SÚJV. Probíhá pravidelná kontrola dosažených výsledků odborné práce. Bližší informace je možné obdržet prostřednictvím sekretariátu Výboru pro koordinaci spolupráce ČR s SÚJV.
Kontakt Více...
SPOJENÍ
Tramvaj 3, 10, 24 - zastávka Bulovka
Bus 201 - zastávka Vychovatelna
Bus 166 - zastávka Nemocnice Bulovka gynekologie

MAPA


Lidé Více...
Zvára Ivo RNDr. DrSc.
Drahoslav Vénos Mgr. CSc.
Ryukhtin Vasyl Ing. Ph.D.
Jílek Štěpán Ing.
Aktuálně Více...
The 32nd International Colloquium on Group Theoretical Methods in Physics

The 32nd International Colloquium on Group Theoretical Methods in Physics
Granty Více...
Experiment SuperNEMO
Grant
Publikace Více...
Search for top squark pair production in compressed-mass-spectrum scenarios in proton-proton collisions at root s=8 TeV using the alpha(T) variable
An inclusive search is performed for supersymmetry in final states containing jets and an apparent imbalance in transverse momentum, (p) over right arrow (miss)(T),due to the production of unobserved weakly interacting particles in pp collisions at a cent