Česky
English
Výbor pro koordinaci spolupráce ČR

se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Dubna Přihlášení
Výbor Více...
ZAJIŠTĚNÍ ČESKÉ SPOLUPRÁCE S SÚJV
Organizačně a administrativně zajištuje spolupráci s SÚJV sekretariát Výboru pro koordinaci spolupráce ČR s SÚJV Dubna.
Výbor posuzuje a vydává doporučení Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy k žádostem o vyslání našich pracovníků do SÚJV a žádostem o prodloužení dlouhodobých pobytů vyslaných pracovníků do SÚJV.
Pracovníci českých institucí obvykle spolupracují s SÚJV formou krátkodobých pobytů (do 3 měsíců), popř. dlouhodobých pobytů (od 3 měsíců výše).
V důsledku rozdílnosti výše příjmů mezi Ruskou federací a ČR jsou našim dlouhodobě vyslaným pracovníkům vypláceny měsíční doplňkové náhrady v závislosti na dosaženém vědeckém a pedagogickém stupni.
Kontakt Více...
ADRESA
Výbor pro spolupráci ČR s SÚJV
sekretariát
ÚJF AV ČR, v. v. i.
Na Truhlářce 39/64
180 00 Praha
Česká republika

Tel.: +420 266 177 235
E-mail: dubna@ujf.cas.cz
Lidé Více...
Hubáček Zdeněk Ing.
Burjan Václav RNDr. CSc.
Golubev Martin Bc.
Vespalec Radek Ing.
Aktuálně Více...
Začala mezinárodní studentská praxe
V pondělí 8. července 2019 odstartovala 2. etapa mezinárodní studentské praxe v Univerzitním centru SÚJV. Účastní se jí celkem 66 studentů z Ázerbájdžánu, Bulharska, České republiky, Polska, Rumunska a Slovenska.

Granty Více...
Исследование продуктов реакций при взаимодействии протонов и вторичных нейтронов с ядрами на фазотроне ЛЯП
Projekt
Publikace Více...
Measurement of the inclusive energy spectrum in the very forward direction in proton-proton collisions at root s=13 TeV
The differential cross section for inclusive particle production as a function of energy in proton-proton collisions at a center-of-mass energy of 13 TeV is measured in the very forward region of the CMS detector. The measurement is based on data collecte