Česky
English
Výbor pro koordinaci spolupráce ČR

se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Dubna Přihlášení
Výbor Více...
STUDENTSKÝ PROGRAM
V roce 2010 byla podepsána Dohoda mezi vládním zmocněncem ČR a ředitelem SÚJV o podpoře studentů českých VŠ (plný text v rubrice Dokumenty). Dohoda dává možnost vyslat do SÚJV až 15 doktorandů a diplomantů v rámci odborné části jejich studia, přičemž studijní část je zajišťována českými VŠ. Účelem pobytu je získat vědecký materiál pro vlastní obhajobu na domácím pracovišti. Pobyt je omezen na 3 roky pro doktorandy a na 2 roky pro diplomanty. Studenti dostávají speciální podporu formou platu a 12000 USD/rok na podporu výzkumu v SÚJV. Probíhá pravidelná kontrola dosažených výsledků odborné práce. Bližší informace je možné obdržet prostřednictvím sekretariátu Výboru pro koordinaci spolupráce ČR s SÚJV.
Kontakt Více...
SPOJENÍ
Tramvaj 3, 10, 24 - zastávka Bulovka
Bus 201 - zastávka Vychovatelna
Bus 166 - zastávka Nemocnice Bulovka gynekologie

MAPA


Lidé Více...
Procházka Ivan Ing. CSc.
Hulman Augustin Ing.
Terasaki Jun Ph.D.
Mamedov Fadahat Mgr.
Aktuálně Více...
Mezinárodní studentská praxe 2017
Mezinárodní letní studentská praxe 2017 se uskuteční od 2. do 22. července.

Přehled projektů 2017Granty Více...
Modification of 8-oxoguanine DNA glycosylase activity by ionizing radiation of different quality
Projekt
Publikace Více...
Effects of the atomic environment on the electron binding energies in samarium
Effects of the atomic environment on the L1, L2, L3, M1, M2, M3, and N1 electron binding energies in samarium generated in the electron capture decay of radioactive 149Eu were investigated by means of the internal conversion electron spectroscopy using th