Česky
English
Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Přihlášení


Finger Michael
Finger Michael, M.Sc. CSc.
starší vědecký pracovník LJaP SÚJV Dubna

instituce: Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze, SÚJV
funkce ve výboru:
telefon:
e-mail:
spolupráce s SÚJV: dlouhodobý pobyt

Osobní údaje

Granty - nositel/řešitel (8)
02-1-1097 Technological innovations of low temperature polarized targets for experiments in nuclear and hadron physics Granty 2018 1.1.2018-31.12.2018
02-1-1097 Technological innovations of low temperature polarized targets for experiments in nuclear and hadron physics Granty 2017 1.1.2017-31.12.2017
02-1-1097 Технологические инновации систем поляризованных мишеней для экспериментов в ядерной и адронной физике Granty 2015 1.1.2015-31.12.2015
02-1-1097 Technologické inovace systémů polarizovaných terčů pro experimenty v jaderné a hadronové fyzice Granty VZ 1.1.2014-31.12.2014
02-1-1097 Изучение энергетического спектра и химического состава первичного космического излучения сверхвысоких энергий посредством мобильной аэростатной обсерватории СФЕРА-2 и астрофизические исследования в космических экспериментах - проект ТУС Granty VZ 1.1.2014-31.12.2014
02-1-1097 Studium spinových efektů v lepton-nukleonových, hadron-nukleonových a hadron-jaderných interakcích a při rozpadu jader Granty VZ 1.1.2012-31.12.2012
02-1-1097,02-0-1067 Výzkum v oblasti jaderné fyziky, fyzice pevných látek a biofyzice pomocí svazků elektronů, pozitronů a vysokofrekvenčního záření Granty VZ 1.1.2012-31.12.2012
02-1-1097 Technologické inovace systémů polarizovaných terčů pro experimenty v jaderné a hadronové fyzice Granty VZ 1.1.2011-31.12.2011


Sborníky konferencí
(6)
Rok   
Tabulkový výpis

  • D. Chernov, M. Finger, M. Finger, . et al., "Detector for the ultrahigh energy cosmic rays composition study in Antarctica", Journal of Physics: Conference Series, 798, UNSP 012151 (2017)