Česky
English
Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Dubna Přihlášení
Studium spinových efektů v lepton-nukleonových, hadron-nukleonových a hadron-jaderných interakcích a při rozpadu jader

Projekt

číslo
02-1-1097

trvání
1.1.2012 - 31.12.2012

řešitel
Finger Miroslav Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze
Vrba Václav Fyzikální ústav AV ČR
Procházka Ivan Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze
Štěpánková Helena Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze
Finger Michael Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze