Česky
English
Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Dubna Přihlášení
Výzkum v oblasti jaderné fyziky, fyzice pevných látek a biofyzice pomocí svazků elektronů, pozitronů a vysokofrekvenčního záření

Projekt

číslo
02-1-1097,02-0-1067

trvání
1.1.2012 - 31.12.2012

řešitel
Finger Michael Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze
Procházka Ivan Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze
Čížek Jakub