Česky
English
Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Přihlášení


Procházka Ivan
Procházka Ivan, RNDr. CSc.

instituce: Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze
funkce ve výboru:
telefon:
e-mail:
spolupráce s SÚJV: spolupracující

Osobní údaje

Granty - nositel/řešitel (13)
02-1-1097 Characterization of advanced materials modified by means of JINR swift heavy-ion beam using positron annihilation spectroscopy Projekty 2021 1.1.2021-31.12.2021
02-1-1097 Characterization of advanced materials modified by means of JINR swift heavy-ion beam using positron annihilation spectroscopy Projekty 2020 1.1.2020-31.12.2020
02-1-1097 Solid state and materials research with use of slow positron beam at JINR Granty 2019 1.1.2019-31.12.2019
02-1-1097 Solid state and materials research with use of slow positron beam at JINR Granty 2018 1.1.2018-31.12.2018
02-1-1097 Research in nuclear physics and solid state physics with the use of energetic heary ion and slow positron beams at JINR Granty 2017 1.1.2017-31.12.2017
02-1-1097 Optical Search for QED vacuum magnetic birefringence, Axions and photon regeneration Granty 2016 1.1.2016-31.12.2016
02-1-1097 Поиск оптическими методами эффектов КЕД - двойного предомления фотонов в вакууме и магнитном поле, аксионов и регенерации фотонов Granty 2015 1.1.2015-31.12.2015
02-1-1097 Research and development of Transition Edge Sensors for Dark Matter searches Granty 2014 1.1.2014-31.12.2014
02-1-1097 Research and development of Transition Edge Sensors for Dark Matter searches Granty 2013 1.1.2013-31.12.2013
02-1-1097 Изучение поляризационных явлений и спиновых эффектов на физических установках ускорительного комплекса Нуклотрон-M и на новом ускорительном комплексе NICA Projekty 2013 1.1.2013-31.12.2013
02-1-1097 Studium spinových efektů v lepton-nukleonových, hadron-nukleonových a hadron-jaderných interakcích a při rozpadu jader Granty 2012 1.1.2012-31.12.2012
02-1-1097 02-0-1067 Výzkum v oblasti jaderné fyziky, fyzice pevných látek a biofyzice pomocí svazků elektronů, pozitronů a vysokofrekvenčního záření Granty 2012 1.1.2012-31.12.2012
02-1-1097 Исследование в ядерной физике твердого тела и в биофизике с помощью пучков электронов, позитронов и СВЧ излучения Granty 2011 1.1.2011-31.12.2011


Impaktované časopisy
(0)
Rok