Česky
English
Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Přihlášení


Čížek Jakub
Čížek Jakub, doc. Mgr.Ph.D.

instituce:
funkce ve výboru:
telefon: + 420 221 912 788
e-mail: Jakub.Cizek@mff.cuni.cz
spolupráce s SÚJV: spolupracující

Osobní údaje

Granty - nositel/řešitel (2)
02-1-1097 Studies of heavy-ion irradiation indaced defects in solids Projekty 2014 1.1.2014-31.12.2014
02-1-1097 02-0-1067 Výzkum v oblasti jaderné fyziky, fyzice pevných látek a biofyzice pomocí svazků elektronů, pozitronů a vysokofrekvenčního záření Granty 2012 1.1.2012-31.12.2012


Impaktované časopisy
(0)
Rok