Česky
English
Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Přihlášení
Dny ČR v SÚJV
ZRUŠENO
29. 03. - 01. 04. 2020

Ve dnech 29. 03. - 01. 04. 2020 se uskuteční v pořadí již 3. Dny ČR v SÚJV. Záštitu nad akcí převzali místopředseda vlády ČR, ministr průmyslu a obchodu ČR doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA a také zvláštní a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Ruské federaci Mgr. Vítězslav Pivoňka.
Svoji účast přislíbili významní představitelé odpovědných ministerstev: náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT PhDr. Pavel Doleček, Ph.D. a náměstkyně sekce hospodářské politiky a podnikání MPO Ing. Silvana Jirotková, zástupci vybraných univerzit a ústavů AV ČR a představitelé firem úspěšně spolupracujících s SÚJV i potenciální dodavatelé do SÚJV.
Bližší informace naleznete na webové stránce ÚTEF ČVUT.