Česky
English
Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Přihlášení
SÚJV navštívili žáci a učitelé z České republiky
SÚJV
2.– 8. 6. / 30. 6. – 6. 7. 2019

V červnu 2019 absolvovali v SÚJV Dubna několikadenní exkurze skupiny školáků a učitelů fyziky z českých základních škol. Ve dnech 2.–8. 6. přijela do Dubny skupina 18 žáků a dvou učitelů ze základní školy ve Velkých Bílovicích. Ve dnech 30. 6. – 6. 7. pak Dubnu na základě pozvání MŠMT navštívila také skupina deseti českých a šesti slovenských pedagogů.
Součástí učitelských i žákovských exkurzí byly komentované prohlídky jednotlivých laboratoří SÚJV, kde se účastníci mohli seznámit s hlavními projekty SÚJV – NICA, Baikal-GVD, KATRIN, DANSS, Adam-ADS ad. Učitelé během svého pobytu navštívili také Univerzitní centrum SÚJV, kde se seznámili s fungováním virtuální laboratoře a dalších vzdělávacích nástrojů pro učitele fyziky a dubněnskou Vysokou školu inženýrství. Žáci а učitelé z Velkých Bílovic měli pro změnu příležitost setkat se s žáky místního Gymnázia č. 8, absolvovat prohlídku města Dubny a exkurzi do ruského hlavního města Moskvy. Společně se zplnomocněným představitelem České republiky v SÚJV Markem Vyšinkou, který je do Moskvy doprovodil, si také prohlédli prostory Velvyslanectví České republiky v Moskvě.
„Studentům přinesla návštěva Dubny velmi mnoho. Dozvěděli se mnohem více o jaderné fyzice, spojili si věci, které si dříve těžko dávali dohromady. Překvapilo mne, že dvě třetiny dětí, které se zájezdu zúčastnily, by chtělo časem v Dubně studovat nebo pracovat. Čeká je ještě dlouhá cesta, ale snad někdo u svého plánu vydrží,“ okomentovala návštěvu žáků z Velkých Bílovic učitelka fyziky ze základní školy ve Velkých Bílovicích Taťána Bajáková.