Česky
English
Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Přihlášení
V SÚJV vystoupil s přednáškou profesor Ivo Šafařík
Dubna
26. 4. 2019

Ve Frankově laboratoři neutronové fyziky SÚJV vystoupil s přednáškou prof. Ing. Ivo Šafařík, DrSc. z Oddělení nanobiotechnologie Biologického centra Akademie věd ČR v Českých Budějovicích. Tématem jeho přednášky byly technologie využívající magneticky modifikované materiály. Ty jsou využívány mj. v oblasti ochrany životního prostředí, medicíny či farmacie. V přednášce se mimo jiné věnoval aktuálnímu výzkumu v rámci mezinárodního projektu COST, který je věnován „smart textiles“ a zabývá se využitím materiálů na bázi textilu a nanotextilu. Ke spolupráci s SÚJV přivedla tým Prof. Iva Šafaříka snaha charakterizovat modifikovaný textil pomocí maloúhlového rozptylu neutronů. „Tato technika by mohla poskytnout velmi detailní informace o tom, jak jsou částice na povrchu textilu rozmístěné, zdali jsou izolované nebo jsou to agregáty a zdali to odpovídá modelům, které ve výzkumu využíváme,“ uvedl Prof. Šafařík.