Česky
English
Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Dubna Přihlášení
Mezinárodní stáž JEMS-10
SÚJV
4. - 8. 2. 2019

Ve dnech 4. - 8. 2. 2019 uspořádal SÚJV 10. mezinárodní stáž JEMS (JINR Expertise for Member States and Partner Countries). Účastníky byli vědečtí i administrativní pracovníci z Ruska, Polska, Rumunska, Srbska, Jihoafrické republiky a Egypta. Stáž absolvovali 3 zástupci z České republiky: doc. Ing. Jan Hošek, Ph.D. (Ústav přístrojové a řídící techniky, FS ČVUT), Ing. Martin Janda (Ústav konstruování a částí strojů, FS ČVUT v Praze) a Mgr. Jan Machonin.
Jan Hošek vyjádřil naději, že jeho studenti inženýrství budou moci přijet do SÚJV. “Během své návštěvy Dubny jsem byl velmi překvapen a zaujat oblastí výzkumu SÚJV. Moje fakulta spolupracuje s CERN v různých projektech. Jsem si jist, že naše organizace mohou kromě fyziky rozvíjet spolupráci také ve strojírenských oborech.”
Součástí čtyřdenního programu byla návštěva laboratoří a přednášky vedoucích pracovníků o historii laboratoří a současném výzkumu. Prostor dostaly jednotlivé národní delegace, které mohly formou seminářů a přednášek představit výzkumné programy a vzdělávací projekty svých zemích.
Akce byla také příležitostí pro navázání pracovních i osobních kontaktů mezi jednotlivými účastníky a promýšlení možností spolupráce v oblasti vědy, vzdělávání a obchodní spolupráce. V neposlední řadě představili organizátoři účastníkům semináře, jaké možnosti nabízí ústav zaměstnancům a stážistům: ve městě a jeho okolí se nachází řada moderních sportovišť, bylo představeno Univerzitní centrum SÚJV, ale také kulturní instituce otevřené zájemcům o umění, hudbu a literaturu.


The 10th JEMS training programme started in JINR
JEMS-10 concluded: “Without training of the youth our facilities will be useless”