Česky
English
Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Dubna Přihlášení
Seminář pracovníků LIT SÚJV v České republice
Plzeň, Praha
26. - 27. 11. 2018

26. - 27. 11. 2018 tým HybriLIT z Laboratoře informačních technologií SÚJV uspořádal v Plzni a v Praze pracovní setkání o technologiích paralelního programování. Workshop se uskutečnil na základě společné iniciativy Západočeské univerzity v Plzni, Ústavu technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze a Fakulty elektrotechniky a informatiky Technické univerzity Košice. Návštěva byla organizována v rámci spolupráce ČR s SÚJV podpořené programem zplnomocněného představitele ČR v SÚJV prostřednictvím projektu 3+3.

Více informací na webu SÚJV