Česky
English
Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Dubna Přihlášení
Fórum pro talentované studenty z Jihomoravského kraje v SÚJV
SÚJV Dubna
21. - 23.11.2018

V termínu 21 - 23. 11. 2018 proběhlo v SÚJV Fórum pro talentované studenty z Jihomoravského kraje. Celkem přijelo 20 studentů, kteří jsou v převážné většině vítězové matematickofyzikálních olympiád a v současné době jsou ve stipendijním programu Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu. Program byl rozdělen do dvou dnů. Pro studenty byly organizovány exkurze spojené s prezentacemi do Laboratoře jaderných reakcí (Urychlovač DC 280, U-400M, MASHA), Laboratoře neutronové fyziky (Reaktor IBR-2, Laboratoř NAA) a Laboratoře vysokých energií (Oddělení výroby supramagnetů). Dále byla formou prezentace představena Laboratoř teoretické fyziky, Laboratoř informačních technologií a Laboratoř jaderných problémů, která byla doplněna o exkurzi a informace spojené s projektem Baikal-GVD. Na závěr akce byla uskutečněna diskuse spojená s informacemi o možnostech spolupráce s SÚJV. Organizací akce se účastnil Miroslav Zeman a Vratislav Chudoba. Exkurzemi a prezentacemi se dále zabývali: Ivan Siváček, Egor Lychagin, Dorota Chudoba, Dmitrij Dryablov, Michal Hnatič a Vladislav Svozilík.