Česky
English
Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Dubna Přihlášení
Velvyslanec ČR v RF a delegace PSP ČR navštívili SÚJV
SÚJV
18. 10. 2018

Fotografie z návštěvy zvláštního a zplnomocněného velvyslance ČR v Ruské federaci
Vítězslava Pivoňky a delegace poslanců PSP ČR v SÚJV v čele s předsedou Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Václavem Klausem

Více na stránkách SÚJV a Výzkumné infrastruktury