Česky
English
Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Přihlášení
Seminář Československá jaderná a částicová fyzika: mezi SÚJV a CERN
Praha
23. 10. 2018

Pracovní seminář Československá jaderná a částicová fyzika: mezi SÚJV a CERN aneb ohlédnutí za počátky české a slovenské spolupráce se Spojeným ústavem jaderných výzkumů v Dubně a Evropskou organizací pro jaderný výzkum v Ženevě se uskutečnil 23. října 2018 v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha.
Seminář byl organizován Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Ústavem technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze a dalšími vědeckými institucemi v rámci projektu Strategie AV21.

Odbornou garanci nad konáním semináře převzaly Výbor pro koordinaci spolupráce ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Dubna a
Výbor pro spolupráci ČR s CERN.

Fotografie