Česky
English
Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Přihlášení
DSPIN-17: XVII Workshop on High Energy Spin Physics
SÚJV
11. - 15. 09. 2017

Tento již tradiční workshop se koná v Dubně každé dva roky v meziobdobí mezi dvěma hlavními sympozii zabývajícími se spinovou fyzikou. DSPIN-17 sdružuje jak teoretické fyziky, tak i výzkumné pracovníky studující spin elementárních částic. V tomto roce se workshopu zúčastní 110 vědců z Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Bulharska, České republiky, Estonska, Francie, Německa, Itálie, Holandska, Polska, Slovenska, Velké Británie a USA. Během pěti dnů účastníci uslyši okolo 90 vědeckých přednášek.

Vědecký program workshopu zahrnuje: aktuální experimentální data ze spinové fyziky, spinovou strukturu nukleonu a GPD, spinovou fyziku a QCD, spinovou fyziku ve standardním modelu i mimo něj, spin v gravitaci a astrofyzice, budoucí zařízení pro studium spinové fyziky, spinová fyzika na NICA, polarimetry pro vysoko energické polarizované svazky, urychlení polarizovaných svazků, nové polarizační technologie, spintronika nanostruktur a další související témata.