Česky
English
Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Přihlášení
Ocenění diplomové práce
Brno
10.6.2015

Miroslav Zeman, PhD student FEKT VUT Brno a mladší vědecký pracovník laboratoře jaderných problémů SÚJV, obdržel 10.6.2015 Cenu děkanky (prof. Ing. Jarmila Dědková, CSc.) za vynikající teoretické i praktické znalosti prokázané při vypracování diplomové práce a její obhajobě. Cena byla udělena za diplomovou práci s názvem Experimentální výzkum urychlovačem řízených jaderných reaktorů pro thoriovou jadernou energetiku.