Česky
English
Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Přihlášení
Výzva k podávání žádostí o granty
01. 08. 2014

Žádosti o granty zástupce ČR ve Výboru zplnomocněných představitelů SÚJV se podávají do 15. října 2014. Bližší informace naleznete zde nebo na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy .