Česky
English
Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Přihlášení
Ocenění Rostislava Macha v SÚJV
Dubna
25. 03. 2014

Na zasedání Výboru zplnomocněných představitelů vlád členských zemí Spojeného ústavu jaderných výzkumů (SÚJV), které se konalo 25. března 2014 v Dubně, předal ředitel ústavu, akademik Ruské akademie věd, Viktor Matveev pamětní čestnou medaili SÚJV profesoru Rostislavu Machovi (z Ústavu jaderné fyziky AV ČR) jako ocenění jeho dlouhodobého úspěšného působení v tomto nejvyšším řídícím orgánu SÚJV. Rostislav Mach byl zplnomocněným představitelem vlády Československé federativní republiky a posléze České republiky v SÚJV od roku 1991 do ledna 2014. Rostislav Mach věnoval mnoho úsilí rozvoji úspěšné spolupráce vědeckých center, univerzitních pracovišť, vývojových a výrobních podniků České republiky s tímto mezinárodním vědeckým centrem v Dubně.

Autor: Ing. A. Janata