Česky
English
Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Přihlášení
Mezinárodní porada o experimentech na modernizovaném Nuclotronu
LFVE SÚJV
06. - 07. 06. 2013

V rámci konference "Perspektivy experimentálního výzkumu na svazcích Nuclotronu" vystoupil vědecký tajemník ÚJF AV ČR pan RNDr. Vladimír Wagner, CSc.