Česky
English
Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Přihlášení
Experimentální výzkum urychlovačem řízených jaderných reaktorů pro thoriovou jadernou energetiku

Autor
Zeman Miroslav, Ing. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT Brno, SÚJV Dubna

Rok
2015

Časopis
Diploma thesis at the FEEC Brno University of Technology


Obsah
Tato diplomová práce se zabývá problematikou spojenou využitím thoria jako jaderného paliva v urychlovačem řízených systémech. V této práci je popsán princip ADS, jejich současná situace a možnosti využití do budoucna. Tato práce je blíže zaměřená na určení neutronového toku ve spalačním terči QUINTA. V prosinci 2013 byl proveden experiment, ve kterém byla uskutečněna tři ozařování kobaltových vzorků v různých pozicích spalačního terče QUINTA, který se nachází ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů, Dubna. Vzorky Co-59 byly ozařovány v poli neutronů generovaných deuterony o energii 2 AGeV a 4 AGeV a částicemi C-12 o energii 2 AGeV při spalační reakci. Tyto vzorky byly měřeny pomocí polovodičových detektorů ze superčistého germania a analyzovány použitím jaderné gama spektrometrie. Byly určeny reakční rychlosti produktů reakcí v Co-59, ze kterých byl určen tok neutronů v sestavě QUINTA. Experimentální reakční rychlosti byly porovnány s výpočtem s pomocí MCNPX kódu.

Ocenění
The Dean Award for excellent theoretical and practical knowledge proven during the diploma thesis preparation and defense.

Příklad citace článku:
M. Zeman, "Experimentální výzkum urychlovačem řízených jaderných reaktorů pro thoriovou jadernou energetiku", Diploma thesis at the FEEC Brno University of Technology (2015)