Česky
English
Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Přihlášení


Závorka Lukáš
Závorka Lukáš, Ing. Ph.D.

instituce: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT
funkce ve výboru:
telefon:
e-mail: zavorka@jinr.ru
spolupráce s SÚJV: spolupracující

Osobní údaje

e-mail: zavorka@jinr.ru


Od roku 2010 studentem doktorského studijního programu Aplikace přírodních věd - Jaderné inženýrství na FJFI ČVUT

Téma disertační práce: Transmutace aktinidů pomocí spalačních reakcí

Experimentální část disertační práce je vykonávána v SÚJV Dubna

Granty - nositel/řešitel (9)
03-2-1100 Nuclear Transmutation at the Massive Uranium Spallation Targets Projekty 2017 1.1.2017-31.12.2017
03-2-1100 Nuclear Transmutation at Relativistic Beams Granty 2015 1.1.2015-31.12.2015
03-2-1100, 02-1-1107 Nuclear Transmutation in the Fast Neutron Field Projekty 2015 1.1.2015-31.12.2015
03-2-1100,02-1-1107 Nuclear Transmutation in the Fast Neutron Field Projekty 2014 1.1.2014-31.12.2014
03-2-1107 Transmutační studie v rámci Výzkumu slabých a elektromagnetických interakcí při nízkých energiích Granty 2014 1.1.2014-31.12.2014
03-2-1100 Transmutation of Uranium and Some Transuranium Isotopes in the Fast Neutron Field Projekty 2013 1.1.2013-31.12.2013
03-2-1100 JASNAPP-II Granty 2012 1.1.2012-31.12.2012
05-2-1100 02-0-1089 Исследование продуктов реакций при взаимодействии релятивистских протонов, дейтронов и вторичных нейтронов с радиоактивными ядрами на нуклотроне ЛФВЭ Projekty 2012 1.1.2012-31.12.2012
02-0-1089 Transmutation of Actinides Using Neutrons Generated by the Nuclear Spallation Reaction in the Lead Target Irradiated by the High Intensity Proton Beam Projekty 2011 1.1.2011-31.12.2011


Impaktované časopisy
(11)