Česky
English
Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Přihlášení
Effect of RBE on DNA damage and complex cellular response to ionizing radiation - New insights into the mechanismus of formation of chromosomal translocations

Effect of RBE on DNA damage and complex cellular response to ionizing radiation - New insights into the mechanismus of formation of chromosomal translocations

číslo
04-9-1077

trvání
1.1.2014 - 31.12.2014

řešitel
Falk Martin Biofyzikální ústav AV ČR
Krasavin E.A. SÚJV