Česky
English
Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Přihlášení
Studies of heavy-ion irradiation indaced defects in solids

Studies of heavy-ion irradiation indaced defects in solids

číslo
02-1-1097

trvání
1.1.2014 - 31.12.2014

řešitel
Čížek Jakub
Finger Miroslav SÚJV