Česky
English
Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Přihlášení
Studium spinových efektů v lepton-nukleonových, hadron-nukleonových a hadron-jaderných interakcích a při rozpadu atomových jader

Studium spinových efektů v lepton-nukleonových, hadron-nukleonových a hadron-jaderných interakcích a při rozpadu atomových jader

číslo
02-1-1097

trvání
1.1.2014 - 31.12.2014

řešitel
Finger Miroslav SÚJV
Finger Miroslav Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze, SÚJV Dubna