Česky
English
Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Přihlášení
Swift Heavy Ion Tracks as Probes for Polymeric Degradation and its Simulation by Thermal Annealing

Swift Heavy Ion Tracks as Probes for Polymeric Degradation and its Simulation by Thermal Annealing

číslo
04-5-1131

trvání
1.1.2021 - 31.12.2021

řešitel
Vacík Jiří Ústav jaderné fyziky AV ČR
Apel P.Yu. SÚJV