Česky
English
Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Přihlášení
Spin Physics Experiments at NICA-SPD with polarized proton and deuteron beams

Spin Physics Experiments at NICA-SPD with polarized proton and deuteron beams

číslo
02-1-1097

trvání
1.1.2021 - 31.12.2021

řešitel
Finger Miroslav Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze
Finger Mich.  SÚJV