Česky
English
Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Přihlášení
Double-Beta Decay and Electron Capture as Probes of Fundamental Neutrino Properties

Double-Beta Decay and Electron Capture as Probes of Fundamental Neutrino Properties

číslo
01-3-1135

trvání
1.1.2020 - 31.12.2020

řešitel
Babič Andrej Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT, SÚJV
Šimkovic Fedor SÚJV