Česky
English
Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Přihlášení
Swift Heavy Ion Tracks as Probes for Polymeric Degradation and its Simulation by Thermal Annealing

Projekt

číslo
04-5-1131

trvání
1.1.2018 - 31.12.2018

řešitel
Vacík Jiří Ústav jaderné fyziky AV ČR
Apel P.Yu. SÚJV