Česky
English
Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Přihlášení
Small-angle scattering investigation of iquid carbonic nanosystems

Projekt

číslo
04-4-1121

trvání
1.1.2017 - 31.12.2017

řešitel
Ryukhtin Vasyl Ústav jaderné fyziky AV ČR
Avdeev  M.V. SÚJV