Česky
English
Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Dubna Přihlášení
Enhancement of irradiated samples\' gamma spectra processing

Grant

číslo
03-4-1104

trvání
1.1.2016 - 31.12.2016

řešitel
Brunčiaková Miriama Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT Brno, SÚJV
Frontasyeva M.V. SÚJV