Česky
English
Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Přihlášení
Study of polarization phenomena and spin effects at the JINR Nuclotron-M facility

Projekt

číslo
02-1-1097

trvání
1.1.2016 - 31.12.2016

řešitel
Finger Miroslav Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze
Finger  Mich. SÚJV