Česky
English
Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Přihlášení
Fabrication of hybrid platforms for study of biomolecular crosstalk

Grant

číslo
04-5-1076

trvání
1.1.2015 - 31.12.2015

řešitel
Vacík Jiří Ústav jaderné fyziky AV ČR
Apel P.Yu. SÚJV