Česky
English
Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Přihlášení
Medical and Biological Research with JINR Hadron Beams

Grant

číslo
04-2-1103

trvání
1.1.2015 - 31.12.2015

řešitel
Ambrožová Iva Ústav jaderné fyziky AV ČR
Molokanov A.G. SÚJV