Česky
English
Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Dubna Přihlášení
Experiment SuperNEMO

Grant

číslo
03-2-1100

trvání
1.1.2015 - 31.12.2015

řešitel
Mamedov Fadahat Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT
Brudanin V.B. SÚJV