Česky
English
Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Přihlášení
Neutron Spectrum Determination of d-Be Source Reaction by Multi-Foil Activation Method

Neutron Spectrum Determination of d-Be Source Reaction by Multi-Foil Activation Method

číslo
04-9-1077

trvání
1.1.2014 - 31.12.2014

řešitel
Štefánik Milan Ústav jaderné fyziky AV ČR
Timoshenko G.N. SÚJV