Česky
English
Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Přihlášení
Development of High-Energy p-Be White Neutron Field for Irradiation Experiments

Development of High-Energy p-Be White Neutron Field for Irradiation Experiments

číslo
04-9-1077

trvání
1.1.2013 - 31.12.2013

řešitel
Štefánik Milan Ústav jaderné fyziky AV ČR
Timoshenko G.N. SÚJV