Česky
English
Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Dubna Přihlášení
The semiconductor diodes for off-line monitoring of high-energgy neutron fields

Projekt

číslo
04-9-1077

trvání
1.1.2013 - 31.12.2013

řešitel
Novák Jan Ústav jaderné fyziky AV ČR
Timoshenko G.N. SÚJV