Česky
English
Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Přihlášení
Radioterapie

Radioterapie

číslo
04-2-1103

trvání
1.1.2011 - 31.12.2011

řešitel
Třebický Ferdinand Ústav radiační onkologie FN Na Bulovce
Molokanov A.G. SÚJV