Česky
English
Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Přihlášení
Fabrication and Structure Control of Functional Metal Nano-Particles in Oxide Substrates

Fabrication and Structure Control of Functional Metal Nano-Particles in Oxide Substrates

číslo
04-5-1075

trvání
1.1.2011 - 31.12.2011

řešitel
Vacík Jiří Ústav jaderné fyziky AV ČR
Apel P.Yu. SÚJV