Česky
English
Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Dubna Přihlášení
Neurychlovačová neutrinová fyzika a astrofyzika (experiment NEMO)

Projekt

číslo
05-2-1100

trvání
1.1.2011 - 31.12.2011

řešitel
Mamedov Fadahat Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT
Brudanin V.B. SÚJV