Česky
English
Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Přihlášení
Studium spinových efektů v lepton-nukleových, hadron-nukleových a hadron-jaderných interakcích a při rozpadu atomových jader

Studium spinových efektů v lepton-nukleových, hadron-nukleových a hadron-jaderných interakcích a při rozpadu atomových jader

číslo
02-1-1097

trvání
1.1.2011 - 31.12.2011

řešitel
Finger Miroslav Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze, SÚJV Dubna
Finger Mir.  SÚJV