Česky
English
Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Přihlášení
Fabrication of functional metal nano-particles in oxide substrates

Fabrication of functional metal nano-particles in oxide substrates

číslo
04-5-1076

trvání
1.1.2011 - 31.12.2011

řešitel
Vacík Jiří Ústav jaderné fyziky AV ČR
Apel P.Yu. SÚJV