Česky
English
Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Přihlášení
Deuteron activation measurements at energies up to 20 MeV using NPI isochronous cyclotron

Deuteron activation measurements at energies up to 20 MeV using NPI isochronous cyclotron

číslo
04-9-1077

trvání
1.1.2012 - 31.12.2012

řešitel
Novák Jan Ústav jaderné fyziky AV ČR
Timoshenko G.N. SÚJV