Česky
English
Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Dubna Přihlášení
Dosimetry, microdosimetry, radiobiology and metrology in radiotherapy hadron beams

Projekt

číslo
04-2-1103

trvání
1.1.2011 - 31.12.2011

řešitel
Ambrožová Iva Ústav jaderné fyziky AV ČR
Molokanov A.G. SÚJV