Česky
English
Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Přihlášení
Další vývoj metod a přístrojů pro radioterapii

Další vývoj metod a přístrojů pro radioterapii

číslo
04-2-1103

trvání
1.1.2012 - 31.12.2012

řešitel
Třebický Ferdinand Ústav radiační onkologie FN Na Bulovce
Molokanov A.G. SÚJV