Česky
English
Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Přihlášení
Podpora projektu Transmutace aktinidů pomocí neutronů generovaných spalačním neutronovým zdrojem v rámci doktorského studijního programu

Hlavním cílem projektu je podpora výzkumné činnosti související s disertační prací autora na téma Transmutace aktinidů s využitím spalačních reakcí. Disertační práce se zabývá aktuálními problémy souvisejícími s využíváním jaderné energie - vlastnostmi jaderného paliva, transmutacemi použitého paliva a jaderného odpadu. Hluboká analýza tohoto problému se může stát významným přínosem současnému výzkumu. V tomto projektu je kladen důraz na vytvoření podmínek k tvorbě přesných kalkulací, získání, porovnání a prezentaci nových experimentálních dat na spalačním neutronovém zdroji.

číslo
03-2-1100-10/12

trvání
1.1.2011 - 31.12.2011

řešitel
Adam Jindřich UTEF
Závorka Lukáš SÚJV