Česky
English
Committee for cooperation of the Czech Republic with Joint Institute for Nuclear Research Login
SÚJV navštívili žáci a učitelé z České republiky
JINR
2.– 8. 6. / 30. 6. – 6. 7. 2019


V červnu 2019 absolvovaly v SÚJV několikadenní exkurze skupiny školáků a učitelů fyziky z českých základních škol. Ve dnech 2.– 8. 6. 2019 pobývala v Dubně skupina 18 žáků a dvou učitelů ze základní školy ve Velkých Bílovicích. Od 30. 6. do 6. 7. 2019 pak Dubnu na základě pozvání MŠMT navštívila také skupina deseti českých a šesti slovenských pedagogů.
Součástí učitelských i žákovských exkurzí byly komentované prohlídky jednotlivých laboratoří SÚJV, kde se účastníci mohli seznámit s hlavními projekty SÚJV: NICA, Baikal-GVD, KATRIN, DANSS, Adam-ADS aj. Učitelé během svého pobytu navštívili také Univerzitní centrum SÚJV, kde se seznámili s fungováním virtuální laboratoře a dalšími vzdělávacími nástroji pro učitele fyziky. Žáci а učitelé z Velkých Bílovic měli pro změnu příležitost setkat se s žáky místního Gymnázia č. 8, absolvovat prohlídku města Dubny a exkurzi do Moskvy. Společně se zplnomocněným představitelem České republiky v SÚJV Markem Vyšinkou, který je do Moskvy doprovodil, si také prohlédli prostory Velvyslanectví České republiky v Moskvě.
„Studentům přinesla návštěva Dubny velmi mnoho. Dozvěděli se mnohem více o jaderné fyzice, spojili si věci, které si dříve těžko dávali dohromady. Překvapilo mne, že dvě třetiny dětí, které se zájezdu zúčastnily, by chtělo časem v Dubně studovat nebo pracovat. Čeká je ještě dlouhá cesta, ale snad někdo u svého plánu vydrží,“ okomentovala návštěvu žáků z Velkých Bílovic učitelka fyziky ze základní školy ve Velkých Bílovicích Taťána Bajáková.