Česky
English
Committee for cooperation of the Czech Republic with Joint Institute for Nuclear Research Login
Ředitel Odboru zahraničně ekonomických politik MPO ČR Martin Pospíšil navštívil SÚJV
Dubna
18 June 2019

V úterý 18. června navštívila SÚJV delegace v čele s ředitelem Odboru zahraničně ekonomických politik Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Mgr. Martinem Pospíšilem.
Cílem návštěvy bylo seznámit se s Dubnou a podpořit dodávky českých firem do SÚJV. Během návštěvy se delegace setkala s ředitelem SÚJV, akademikem Viktorem Matvejevem a zástupcem ředitele SÚJV Richardem Lednickým, aby společně posoudili, jak dále přispět k rozvoji vědeckých i obchodních vztahů České republiky s SÚJV.
„Dubna ve mně zanechala hluboký dojem a jsem rád, že se čeští vědci podílejí na tak významném fyzikálním projektu. Obrovský potenciál pro českou vědu představuje už proto, že SÚJV je součástí sítě mezinárodních vědeckých pracovišť. Ale představuje značné možnosti i pro české firmy, které do Dubny dodávají české zboží, specializované technologie a služby,“ uvedl Martin Pospíšil.
Členové delegace se setkali také s vědci působícími v SÚJV. Navštívili Laboratoř fyziky vysokých energií, kde jim byl představen nově budovaný srážeč protonů a těžkých iontů NICA a také Laboratoř jaderných reakcí, kde si prohlédli urychlovač těžkých iontů DC-280, který je základem nedávno otevřené Továrny supertěžkých prvků. Specializované technologie pro obě tato zařízení dodává mimo jiné česká firma VAKUUM PRAHA. „Tato firma působí v Dubně již od roku 1993 a má tu velice silnou pozici. Vybudovala si ji především díky tomu, že vedle samotných dodávek při spolupráci s SÚJV uplatňuje i své skvělé znalosti technologických procesů,“ uvedl Ing. Pavel Dohnal z оddělení zahraničních dodávek SÚJV.